+31-(0)180-497187

Bel: 0180 – 49 71 87

Nationaal & Internationaal

Vervoer voor élk soort container

onze ervaren chauffeurs zorgen dat uw goederen goed terecht komen.

Ook voor al uw

Ook voor al uw

Geschiedenis

Afkomstig uit een familiebedrijf waar containertransport onderdeel van uitmaakte, besloot A.M.A Scheffer al tijdens zijn afstuderen, dat hij deze activiteit in een eigen bedrijf wilde voortzetten.

Dat resulteerde op 12 februari 1998 in de oprichting van T(ransport) S(cheffer) I(nternational) Road Cargo bv, in eerst instantie opererend vanuit een slaapkamer in een woonhuis aan de Meerkoet in Ridderkerk. Een aantal klanten die bekend waren met de kwaliteiten die het familiebedrijf indertijd al had op het gebied van containertransport, waren graag bereid hun opdrachten bij TSI Road Cargo bv onder te brengen. Zo kon meteen een goede start gemaakt worden met 6 rekkende eenheden en besloot de heer Scheffer alle ins and outs van het vak te leren, door zelf ook als chauffeur te fungeren. Al snel wist hij zich voor wat betreft de administratie gesteund door de kennis en ervaring, die zijn vader had op dit terrein.

Het ging goed met de zaken en schaalvergroting van de activiteiten van tevreden klanten betekende ook meer en meer werk voor TSI Road Cargo bv. Door mond tot mond reclame werd de klantenkring ook steeds groter en werd niet alleen meer voor Nederlandse klanten, maar in toenemende mate ook voor klanten in het buitenland gereden. Ook werd een specialisme ontwikkeld en geïnvesteerd in reefertransport en combi- vervoer.

In 2006 vervolgens had het bedrijf een dusdanige groei doorgemaakt, dat een verhuizing niet kon uitblijven. Een verplaatsing van de activiteiten naar de huidige locatie, te weten de Glasblazerstraat 9B eveneens in Ridderkerk, werd daarmee een feit. Het bedrijf groeideook de jaren daarna langzaam maar gestaag, waarmee we belanden bij de huidige situatie.

Neem contact op
Betrouwbaar en goed bereikbaarheid

Ook betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken staan hoog in het vaandel. Onze doelstelling is dan ook dat 90% van de ritten op tijd komt. Zo niet – er kunnen immers altijd onvoorziene omstandigheden zijn, die overigens vaak buiten onze invloedssfeer vallen – dan wordt de klant op de hoogte gesteld en eventueel een oplossing gezocht. Tevens – maar dat zou bij elk zichzelf respecterend professioneel bedrijf zo moeten zijn – hebben wij als uitgangspunt dat 95% van de facturatie foutloos dient te verlopen. Vanzelfsprekend zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor onze klanten en staan erom bekend altijd de beste oplossing voor een probleem te zoeken!

Een professioneel team

Bij TSI zijn op dit moment 27 mensen werkzaam. Ieder met zijn of haar eigen specialiteit en de vereiste opleiding, kennis en ervaring. Het is ons team in wie ons beleid op het gebied van service, flexibiliteit en betrouwbaarheid is verankerd en dat dagelijks paraat staat voor onze klanten.

 

Kwaliteit, veiligheid & milieu

Tot slot zijn zorg voor kwaliteit, veiligheid en het milieu van groot belang in onze branche. Vanzelfsprekend voldoen we dus aan alle relevante wetten en regelgeving met betrekking tot Arbo, milieu, veiligheid en personeel. We hebben een RI&E laten uitvoeren om de risico’s voor zowel het personeel en bedrijf terug te dringen en beschikken over een Arbo-catalogus. Verder spreekt het voor zich dat we ons strikt houden aan wettelijke rij- en rusttijden.

 

In het kader van milieuvriendelijk ondernemen noemen we onze LZV-chassis waarmee we containercombinaties kunnen vervoeren. Dankzij deze chassis leggen we slechts de helft van de normale afstand af, simpelweg omdat er met een trekkende eenheid het dubbele vervoerd kan worden en dus minder uitstoot veroorzaakt wordt. Ook noemen we in dat kader de eerder genoemde investering in spiksplinternieuwe nieuwe EuroNORM 5 trekkende eenheden. Om de kwaliteit van onze organisatie en milieuverantwoord ondernemen nog extra aan te scherpen zijn we bezig met het keurmerk Transport & Logistiek – een overkoepelend keurmerk voor het wegtransport – dat we binnen afzienbare tijd verwachten te behalen. Dit keurmerk legt de basis voor een gezond bedrijf en richt zich op verdere groei van succesvol ondernemerschap. Bovendien zijn we al jaren bezig met de ontwikkelingen en aanpassing op maat voor en door ons bedrijf van een transportmanagementsysteem.

 

Een automatiseringsprogramma waarmee de kwaliteit van onze interne organisatie, waaronder administratie en planning en communicatie… en daarmee onze dienstverlening als geheel, een enorme boost gegeven wordt. Zo ondersteunt dit systeem een snelle en volledige informatievoorziening over bijvoorbeeld wachturen en containernummers en bewaakt het bovendien allerlei processen op basis van data uit de Carcube boordcomputersl
Last but not least zijn op de transporten die wij uitvoeren, de voorwaarden van AVC, CMR en TLN van toepassing .

 

Leave a Reply